Theology,Technology, and Philosophy, ENJOY!!

Friday, January 25, 2013

RANGKUMAN MATERI SAKRAMEN TOBAT


 RANGKUMAN MATERI SAKRAMEN TOBAT


-           Dosa adalah perbuatan melawan cinta kasih Tuhan dan sesama yang dilakukan secara sadar, sengaja, dan dalam keadaan bebas.
-           Contoh-contoh perbuatan dosa: hidup penuh dengan kemewahan, berfoya-foya, pelacuran, melawan nasihat orangtua, terlibat narkoba, tidak pernah ke gereja, dan sebagainya.
-           Sebab-sebab manusia jatuh ke dalam dosa: tidak mau kekurangannya diketahui orang lain, mempertahankan gengsi, malu, merasa takut kalau-kalau orang lain menjauhi dirinya
-           Akibat-akibat dosa antara lain merusak diri sendiri, merugikan orang lain, retaknya hubungan dengan sesama, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan, membuat hidup tidak damai.
-           Injil Luk 15: 11-32
§  Anak bungsu dalam teks tersebut tidak lain adalah manusia yang berdosa. Si bungsu meninggalkan sesamanya dan kelimpahan rahmat-Nya dan  hidup menurut kemauannya
§  Bapa dalam teks di atas menggambarkan Allah sendiri, Bapa yang Maha Rahim. Dengan kasih-Nya, Ia menerima kembali si bungsu yang telah berdosa dan bersatu dengan-Nya.
§  Si bungsu berani mengakui perbuatannya di hadapan bapanya dan sebagai tebusannya ia rela tidak lagi di sebut anak bapanya dan rela menjadi seorang upahan bapanya.
§  Allah adalah Bapa yang Maharahim. Dengan kasih-Nya ia senantiasa merindukan mereka yang berdosa kembali kepada-Nya. Dia siap menerima orang bertobat, setiap saat. Adalah kegembiraan bagi-Nya bila seseorang bertobat sehingga ia merasa hal itu patut dirayakan.
-           Tobat adalah tindakan secara sadar, bebas, dan penuh kerendahan hati mengakui segala perbuatan dosa, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Dengan demikian hasil pertobatan itu memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat perbuatan dosa menjadi suatu hubungan yang damai dan harmonis antara Allah dan manusia, serta manusia dan sesama dan lingkungan.
-           Injil Yoh 20: 19-23
o    Roh Kudus merupakan sumber kekuatan, yang juga merupakan Roh Kristus sendiri yang dilimpahkan dalam setiap sakramen Gereja  termasuk Sakramen Tobat. Dengan Roh Kudus itu pula memberi rahmat pengampunan dalam Sakramen Tobat.
o    Gereja Katolik oleh Yesus Kristus diberi tugas untuk membimbing umatnya supaya menjadi semakin sempurna dengan jalan menyucikan hidupnya. Salah satu cara menyucikan hidup yaitu melalui Sakramen Tobat ini (Yoh 20: 21-23).


0 comments:

Post a Comment