Theology,Technology, and Philosophy, ENJOY!!

Thursday, January 24, 2013

RANGKUMAN materi TELADAN MARIA DALAM MENGIKUTI YESUS
-           Gereja sejak awal mengakui peranan Bunda Maria dalam keseluruhan tata keselamatan. Ia mulai berperan ketika menyatakan bersedia dan taat kepada Allah untuk mengandung, melahirkan dan membesarkan Yesus.
-           Sejak awal perjalanannya menjadi Bunda Yesus, Maria tahu bahwa ia akan memperoleh kegembiraan sebagai orang pilihan, namun ia juga akan memperoleh tantangan yang cukup berat.
-           Kesetiaan Maria kepada Allah dan Yesus terus diuji. Pengujian itu berpuncak pada peristiwa Jalan Salib Yesus. Ia setia menemani putranya dalam peristiwa sengsara dan wafatnya. Maria semakin membuktikan kesetiaannya dengan bersedia menjadi ibu bagi para rasul yang menjadi cikal bakal gereja.
-           Dengan demikian Maria sudah sejak awal menjadi Bunda Gereja. Namun demikian Gereja tetap mengingatkan agar umat menempatkan Maria secara proporsional. Devosi kepada Maria tidak berdiri sendiri, melainkan harus ditempatkan dalam konteks Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan satu-satunya perantara keselamatan kepada Bapa.
0 comments:

Post a Comment