Theology,Technology, and Philosophy, ENJOY!!

Wednesday, January 23, 2013

Rangkuman PANGGILAN DAN TUGAS PERUTUSAN MURID YESUS

Rangkuman 

PANGGILAN DAN TUGAS PERUTUSAN MURID YESUS

 

-           Tuhan memanggil orang dengan berbagai macam cara antara lain adalah:
a.     dipanggil secara langsung
b.    lewat membaca Kitab Suci
c.     dengan melihat kehidupan jemaat-Nya

-           Syarat-syarat mengikuti Yesus adalah:
a.     Menyangkal diri (tidak mendahulukan kepentingan sendiri, tetapi mendahulukan kepentingan orang lain/ bersama)
b.    Memanggul salibnya 
c.     Mengikuti Yesus

-           Sikap yang diharapkan dalam menanggapi panggilan Yesus Adalah:
a.     Mereka datang kepada Yesus 
b.    Mereka perlu melihat agar dengan akal budinya memahami siapa Yesus dan apa maksud panggilan-Nya
c.     Murid-murid-Nya perlu tinggal bersama-sama dengan Yesus supaya mereka dapat menjalin hubungan pribadi secara lebih mendalam dengan Pribadi Yesus.

-           Sikap yang dituntut dari para Murid Yesus dalam melaksanakan perutusannya adalah:
a.     tidak memilih-milih di mana dan kepada siapa mereka mewartakan keselamatan
b.    tidak membebani diri dengan harta
c.     mengucapkan salam damai dari Allah di rumah-rumah orang
d.     menyembuhkan orang-orang sakit yang dijumpai
e.     memperingatkan orang-orang yang menolak Dia

-           Semangat yang diharapkan dalam menjalankan perutusan murid-murid Yesus masa sekarang adalah:
a.     Semangat kesederhanaan
b.    Semangat kebijaksanaan
c.     Semangat kebersamaan

-           Dalam melaksanakan tugas-Nya, Yesus tidak ingin berkarya sendirian, tetapi Ia mengikutsertakan murid-murid-Nya karena pewartaan keselamatan adalah tanggung jawab bersama.
NOTES: 

0 comments:

Post a Comment